Pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Šios Pirkimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) yra skirtos informuoti asmenis, įsigyjančius prekes iš mūsų elektroninės parduotuvės, apie parduodamų prekių pardavimo sąlygas bei suteikti informaciją apie Pardavėją.

1.2. Šios Taisyklės yra taikomos visais atvejais Pirkėjui perkant prekes iš šios elektroninės parduotuvės (elektroninės parduotuvės adresas: www.vaikyste.shop (toliau – „Elektroninė parduotuvė“)) ir yra laikomos pirkimo-pardavimo sutartimi. Asmuo perkantis prekes iš Elektroninės parduotuvės toliau vadinamas Pirkėju.

1.3. Šios pirkimo Taisyklės reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, tarpusavio įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, pristatymo sąlygas bei terminus, prekių grąžinimo ir keitimo taisykles, šalių atsakomybę bei kitas susijusias sąlygas ir yra taikomos kiekvienam apsipirkimui Elektroninėje parduotuvėje. Šios Taisyklės laikomos pirkimo-pardavimo sutartimi sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

1.4. Prieš įvykdant prekių užsakymą mūsų Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti ir sutikti su šiomis Taisyklėmis bei su mūsų Privatumo politika. Prašome atidžiai perskaityti šiuos dokumentus. Pirkėjui nepažymėjus, kad jis susipažino ir sutiko su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, užsakymo užbaigti nebus galima.

1.5. Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles, todėl prieš kiekvieną kartą apsiperkant mūsų Elektroninėje parduotuvėje, rekomenduojame iš naujo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.

2. INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

2.1. Pardavėjas yra UAB „L.B.D. Baltics“, juridinio asmens kodas 303039506, PVM mokėtojo kodas LT100007980118, buveinės adresas Šv. Stepono g. 10-4, LT-01138 Vilnius, Lietuva (toliau – Pardavėjas). Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras. Su mumis galite susisiekti šiais kontaktais: el. paštu – info@vaikyste.shop;

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Visi Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ar kt.), pateikti rengiant užsakymą, yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr. 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Nr. I-1374), kitų asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų bei mūsų interneto puslapio privatumo politikos.

3.2. Pirkėjas privalo susipažinti ir sutikti su mūsų privatumo politika prieš įvykdant prekių užsakymą. Jei Pirkėjui kyla klausimų ar bet kuri privatumo politikos dalis yra neaiški, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją. Pardavėjas nedelsdamas, ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikia Pirkėjui reikalingus paaiškinimus.

3.3. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją jei įvykdydamas užsakymą jis pateikė netikslią informaciją apie save, dėl kurios Pardavėjas negalėtų pristatyti prekių Pirkėjui ar Pardavėjui kiltų kitokių sunkumų siekiant įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

3.4. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų asmens duomenų apie save pateikimą ir, jei reikalinga, greitą jų atnaujinimą, jei buvo pateikti neteisingi duomenys. Pirkėjui pateikus neteisingus duomenis Pardavėjas gali neįvykdyti pirkimo-pardavimo sutarties arba įvykdyti ją netinkamai, pvz.: prekes pristatyti ne Pirkėjui. Kai Pardavėjas sutartį įvykdo netinkamai dėl to, kad Pirkėjas pateikė neteisingą arba netikslią informaciją apie save, kaltu dėl netinkamo sutarties įvykdymo yra laikomas Pirkėjas.

4. PREKĖS

4.1. Elektroninėje parduotuvėje prekiaujama knygomis vaikams, kuprinėmis, kanceliarinėmis prekėmis, dailės prekėmis, iliustracijomis. Pardavėjas turi teisę prekiauti ir kitomis prekėmis nei nurodyta šiame punkte.

4.2. Elektroninėje parduotuvėje pateikiamos prekių nuotraukos ir jų atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio ir gali nežymiai skirtis nuo Elektroninėje parduotuvėje pateiktų atvaizdų, nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas reikiamas pastangas tam, kad jo Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės, jų spalva, būtų atvaizduotos kuo tiksliau. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pripažįsta, kad supranta, jog prekės gali nežymiai skirtis nuo pateiktų jų nuotraukų ir atvaizdų.

4.3. Prekių įpakavimas kartu su prekės atvaizdu nepateikiamas, išskyrus tuos atvejus, kai prekės įpakavimas turi esminės reikšmės prekės panaudojimui.

4.4. Visos Elektroninėje parduotuvėje atvaizduojamos prekės yra prieinamos ir Pirkėjas gali jas nusipirkti, išskyrus atvejus kai prie prekės yra nurodyta, kad Pardavėjas konkrečios prekės laikinai neturi (pvz.: nurodoma, kad prekės nėra sandėlyje; nurodoma, kad prekė išparduota ar pan.).

4.5. Elektroninėje parduotuvė nurodytos prekių kainos neapima prekių pristatymo išlaidų. Prekių pristatymo išlaidos atskirai nurodomos užsisakant prekes. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

4.6. Detali informacija apie prekes ir jų pagrindines savybes yra pateikiama kiekvienos prekės aprašyme, su kuriuo Pirkėjas gali susipažinti paspaudęs ant prekės, prieš ją užsakydamas. Prekės aprašyme nurodoma ar prekė yra pritaikyta vaikams ir, jei taip, kokio amžiaus vaikams. Informacija apie prekės pritaikymą vaikams taip pat yra pateikiama ant prekės pakuotės.

5. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

5.1. Pirkėju šioje Elektroninėje parduotuvėje gali būti:

5.1.1. fiziniai asmenys nuo 18 metų amžiaus;

5.1.2.fiziniai asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą;

5.1.3.juridiniai asmenys;

5.1.4. 5.1.1. – 5.1.3. punktuose nurodytų asmenų atstovai.

5.2. Pirkėjas gali įsigyti prekes iš Elektroninės parduotuvės tiek joje užsiregistruodamas, tiek neužsiregistravęs.

5.3. Pirkėjas norėdamas įsigyti prekę iš Elektroninės parduotuvės turi patvirtinti savo užsakymą. Užsakymas yra patvirtinamas atliekant šiuos žingsnius:

5.3.1. įdedant pasirinktą įsigyti prekę į pirkinių krepšelį;

5.3.2. suvedant prekės pristatymui reikalingą informaciją (asmens duomenis) – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, tikslų adresą;

5.3.3. patvirtinant, kad Pirkėjas susipažino su šiomis Taisyklėmis bei privatumo politika;

5.3.4. pasirinkti apmokėjimo už prekę(/-es) būdą;

5.3.5. patvirtinant mokėjimą už prekes.

5.4. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo mokėjimo už prekes patvirtinimo.

5.5. Pirkėjui, patvirtinus mokėjimą už prekes, jam el. paštu bus išsiunčiamas patvirtinimas apie gautą užsakymą.

5.6. Pardavėjas registruoja visus patvirtintus užsakymus ir veda užsakymų registrą, kuris saugomas Pardavėjo duomenų bazėje.

5.7. Už kiekvieną patvirtintą ir apmokėtą užsakymą Pardavėjas išrašo Pirkėjui PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra išrašoma dienos, kurią gautas apmokėjimas už prekę(/-es), data. PVM sąskaita faktūra pridedama prie siuntinio Pirkėjui.

5.8. Jei Pardavėjas neturi galimybės parduoti Pirkėjui norimą įsigyti prekę dėl įvykusios sisteminės klaidos, nes ji nebėra parduodama, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją el. paštu ar kitomis priemonėmis (pvz.: skambučiu) ir atšaukia užsakymą. Visi Pirkėjo sumokėti pinigai už tokią prekę jam grąžinami ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų.

6. SUTARTIES ATSISAKYMAS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, t. y. nenurodydamas priežasties, grąžinti nupirktą(-as) prekę(-es) Pardavėjui, per 14 kalendorinių dienų nuo prekės(-ių) gavimo dienos. Šia teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas fizinis asmuo, Pirkėjams juridiniams asmenims ši teisė nėra taikoma.

6.2. Pirkėjui fiziniam asmeniui nusprendus grąžinti prekę(-es) Pardavėjui, prekės(-ių) grąžinimo Pardavėjui išlaidas turi padengti pats Pirkėjas.

6.3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise grąžinti prekę(-es) (atsisakyti sutarties) turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų nurodyta, kad Pirkėjas nusprendė atsisakyti sutarties (formą galite atsisiųsti čia: PDF formatu, DOCX formatu). Pardavėjas gavęs tokį Pirkėjo prašymą nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas išsiunčia patvirtinimą apie tokio prašymo gavimą.

6.4. Prekės gražinamos Pardavėjo adresu Šv.Stepono 10 – 4, Vilnius.

6.5. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sprendimą grąžinti prekę(-es) (atsisakyti sutarties) pateikimo dienos turi išsiųsti arba kitaip perduoti prekes Pardavėjui. Prekių išsiuntimo atveju, laikoma, kad terminas nėra praleistas jei prekės buvo išsiųstos nepasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui.

6.6. Teise gražinti prekę(-es) (atsisakyti sutarties) Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei nebuvo praleistas 6.1 punkte numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas ir prekės nėra sugadintos ar apgadintos Pirkėjo.

6.7. Pirkėjui, kuris pasinaudojo savo teise grąžinti prekes (atsisakyti sutarties) yra grąžinami visi pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Pristatymo išlaidos nėra grąžinamos tuo atveju, jei Pirkėjui prekės buvo pristatytos ne vienu iš įprastinių pristatymo būdų ir dėl to pristatymo kaina buvo didesnė nei pigiausias siūlomas įprastinis pristatymo būdas.

6.8. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos pardavėjui ir nėra įvertinta jų kokybė. Gavęs prekę/-es Pardavėjas įvertina jų kokybę ir grąžina pinigus Pirkėjui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

6.9. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Tai reiškia, kad Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai nustatytam prekės vertės sumažėjimui. Pirkėjas yra informuojamas apie nustatytus prekės(/-ių) pažeidimus ir dėl jų kilusį vertės sumažėjimą.

6.10. Pirkėjas kartu su preke privalo grąžinti visus gautus priedus bei dovanas. Jų negrąžinimas reikštų prekės vertės sumažėjimą.

6.11. Gražinant prekę Pirkėjas Pardavėjui privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (pvz.: PVM sąskaitą-faktūrą ar pan.) ar kitą įrodymą, iš kurio būtų galima nustatyti, kad Pirkėjas prekes pirko iš Pardavėjo.

6.12. Pirkėjas visais atvejais turi visas teises susijusias su nekokybiškos prekės pardavimu, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6.13. Pirkėjas (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo) turi teisę grąžinti prekes dėl jų kokybės trūkumo. Tokiu atveju Pirkėjas informuoja apie tokį prekių grąžinimą Pardavėją užpildydamas laisvos formos prašymą (formą galite atsisiųsti čia: PDF formatu, DOCX formatu). Pardavėjas atlygina prekės(-ių) grąžinimo išlaidas. Pardavėjas gali neatlyginti prekes grąžinimo išlaidų, jei Pirkėjas pasirenka kitą nei Pardavėjo pasiūlytą grąžinimo būdą ir dėl to grąžinimo išlaidos neproporcingai padidėjo.

6.14. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės prekė, gali pasirinkti, vieną iš šių reikalavimų:

6.14.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę);

6.14.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę į tokią pačią ar atitinkamą tinkamos kokybės prekę;

6.14.3. reikalauti pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, t. y. grąžinti dalį už prekę sumokėtų pinigų;

6.14.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti už nekokybišką prekę sumokėtą kainą.

6.15. Gražinus prekę(-es), Pirkėjui grąžintinos sumos (priklausomai nuo Pirkėjo reikalavimo pasirinkimo), Pirkėjui grąžinami į jo nurodytą banko sąskaitą, bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke. Jei pirkėjas pasirenka reikalauti grąžinti už nekokybišką prekę sumokėtą kainą, už tokios prekės pristatymą sumokėti pinigai grąžinami tokia tvarka:

6.15.1. jei pirkėjas pirko tik vieną prekę ir ji yra nekokybiška, Pirkėjui grąžinamos jo patirtos pristatymo išlaidos, jei buvo pasirinktas vienas iš įprastinių pristatymo būdų;

6.15.2. jei pirkėjas pirko daugiau nei vieną prekę ir ne visos jos yra nekokybiškos, Pirkėjui pristatymo išlaidos nėra grąžinamos, jei buvo pasirinktas vienas iš įprastinių pristatymo būdų;

6.15.3. jei pirkėjas su Pardavėju susitarė dėl kitokio pristatymo būdo nei Pardavėjo siūlomi įprastiniai pristatymo būdai, pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

7. PREKIŲ KAINA

7.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie kiekvienos parduodamos prekės.

7.2. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje yra pateikiamos su įskaičiuotu PVM, kai jis yra taikomas.

7.3. Už prekių pristatymą Pirkėjas moka atskirai.

7.4. Pirkėjui suformavus prekių krepšelį bei pasirinkus pristatymo norimą prekių pristatymo būdą, Pirkėjui yra pateikiama bendra prekių ir jų pristatymo kainą, į kurią yra įskaičiuoti visi mokėtini mokesčiai.

7.5. Prekių kainos, kurioms taikomas PVM, yra nurodytos su konkrečiu metu galiojančiu PVM tarifu. Tuo atveju, jei PVM dydis pasikeistu laikotarpiu nuo prekės užsakymo ir apmokėjimo gavimo, prekės kaina gali būti perskaičiuojama pritaikant naują PVM tarifą. Tokiu atveju Pardavėjas apie PVM tarifo pokyčius informuoja Pirkėją (el. paštu ar skambučiu) ir sudaro jam galimybę įsigyti prekę su nauju PVM tarifu arba atšaukti užsakymą. Užsakymas bus nevykdomas tol, kol nebus gautas Pirkėjo atsakymas. Jei Pirkėjas savo atsakymo nepateikia per 14 kalendorinių dienų, laikoma, kad Pirkėjas atšaukė užsakymą.

7.6. Jei Pirkėjo užsakyta prekė Elektroninėje parduotuvėje yra nurodyta su klaidinga kaina, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju (el. paštu ar skambučiu) ir informuoja Pirkėją apie įsivėlusią klaidą bei atšaukia užsakymą. Pirkėjas norėdamas įsigyti tą pačia prekę turi iš naujo atlikti užsakymą po to, kai bus ištaisyta klaida ir pateikta tikroji tokios prekės kaina.

8. APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

8.1. Pirkėjas už prekes gali sumokėti naudodamasis elektronine bankininkyste arba bankine kortele – suvedant bankinės kortelės duomenis (banko kortelės savininko vardą ir pavardę, kortelės numerį, kortelės galiojimo pabaigos datą, CVV kodą);

8.2. Jei Pirkėjas pasirenka už prekę(/-es) sumokėti naudojantis elektronine bankininkyste, Pirkėjas turi atlikti šiuos žingsnius:

8.2.1. prisijungti prie savo interneto banko;

8.2.2. prisijungus prie savo interneto banko Pirkėjui bus parodomas parengtas mokėjimo nurodymas – patvirtinti parengtą mokėjimo nurodymą.

8.3. Jei Pirkėjas pasirenka už prekę(/-es) sumokėti naudojantis banko kortele, Pirkėjas turi atlikti šiuos žingsnius:

8.3.1. suvesti 8.1 punkte nurodytus kortelės duomenis;

8.3.2. patvirtinti mokėjimą.

8.4. Elektroninėje parduotuvėje atsiskaityti galima Visa ir MasterCard banko kortelėmis.

8.5. Pardavėjas pasilieka teisę ateityje pristatyti naujus atsiskaitymo už prekes būdus. Pardavėjui pristačius naują atsiskaitymo už prekes būdą, šios Taisyklės būtų atnaujinamos, kiek tai būtų reikalinga, jas pritaikant prie naujo apmokėjimo būdo.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Prekės Pirkėjui gali būti pristatomos:

9.1.1. į namus per kurjerį;

9.1.2. į pasirinktą paštomatą;

9.1.3. atsiimant prekes prekių atsiėmimo punkte, adresu, nurodytu Elektroninėje parduotuvėje.

9.2. Prekių pristatymo kaina yra nurodoma pasirinkus pageidaujama prekių pristatymo Pirkėjui būdą.

9.3. Pardavėjas išsiunčia prekes Pirkėjui ne vėliau nei per 2 darbo dienas jei pasirenkamas 9.1.1 ar 9.1.2 punktuose numatyti prekių pristatymo būdai. Prekių pristatymo Pirkėjui laikas gali skirtis, priklausomai nuo nurodytos prekių pristatymo vietos.

9.4. Prekės Pirkėjui pristatomos jo nurodytu adresu. Pirkėjas atsako už savo pateikto adreso teisingumą.

9.5. Prekės Pirkėjui pristatomos ne vėliau nei per 30 dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos.

9.6. Prekių nuosavybės teisė pereina Pirkėjui nuo prekių priėmimo momento. Pirkėjas, prieš priimdamas prekes privalo su kurjerio atstovu patikrinti prekės būklę. Nustačius prekės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę nepriimti tokios siuntos. Tokiu atveju, Pirkėjas, kartu su kurjerio atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą kurjerio atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

9.7. Priėmus siuntą ir priėmimo faktą patvirtinus parašu (popieriniame pristatymo patvirtinime ar elektroniniame duomenų kaupiklyje), laikoma, kad pristatytos prekės nebuvo pažeistos ir prekės pristatytos tinkamai.

9.8. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės yra perduotos Pirkėjui, nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas pats priėmė siuntą ar ją priėmė kitas asmuo.

9.9. Pirkėjas, per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo siuntos priėmimo dienos, privalo patikrinti prekių kiekį, komplektiškumą ir komplektaciją. Nustačius trūkumų, Pirkėjas privalo nedelsiant, nepažeidžiant 7 (septynių) kalendorinių dienų nuo prekės priėmimo dienos termino, kreiptis į Pardavėją. Tokiu atveju, Pardavėjas, savo sąskaita, ištaiso Pirkėjo nustatytus prekių kiekio, komplektiškumo ir/ar komplektacijos trūkumus. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nesikreipus į Pardavėją, laikom, kad prekės, jų kiekis, komplektiškumas ir komplektacija atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

9.10. Pardavėjas turi teisę ateityje pasiūlyti ir kitus prekių pristatymo ar atsiėmimo būdus. Tokiu atveju, šios Taisyklės būtų atnaujinamos, kiek tai būtų reikalinga, jas pritaikant prie naujų prekių pristatymo ar prekių atsiėmimo būdų.

10. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO PAREIGOS

10.1. Pirkėjas įsipareigoja:

10.1.1. atlikdamas užsakymą pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, kuri reikalinga prekių pristatymui;

10.1.2. sumokėti už užsakytas prekes ir jas atsiimti/priimti šių Taisyklių nustatyta tvarka;

10.1.3. prieš pradėdamas naudoti prekę įsitikinti, kad Pirkėjas gavo tą prekę, kurią užsisakė bei įsitikinti, kad ji neturi pažeidimų ir yra kokybiška;

10.1.4. Elektronine parduotuve naudotis sąžiningai, netrikdant jos įprastinės veiklos ir nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

10.1.5. nenaudoti prekių komerciniais, perpardavimo tikslais;

10.1.6. laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek tai susiję su apsipirkimu mūsų Elektroninėje parduotuvėje;

10.1.7. prieš pradedant naudoti prekes pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į tai, kad prekės gali būti pritaikytos jas naudoti tik tam tikro amžiaus asmenims, įsitikinti, kad prekės naudotojas (tiek jei naudotojas yra Pirkėjas, tiek jei prekė naudoti yra perduodama kitam asmeniui, pvz.: vaikui) yra tinkamo amžiaus naudoti konkrečią prekę (pvz.: dažai gali būti pritaikyti vaikams nuo tam tikro amžiaus arba nepritaikyti vaikams – Pirkėjas prieš pradėdamas naudoti prekę privalo įsitikinti, kad prekė yra pritaikyta naudoti asmeniui, kuris prekes faktiškai naudos pagal paskirtį). Informacija apie tai, kokio amžiaus asmenims prekė yra pritaikyta pateikiama prekės aprašyme bei ant prekės pakuotės.

10.2. Pardavėjas įsipareigoja:

10.2.1. užtikrinti Pirkėjo pateiktų asmens duomenų apsaugą laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų;

10.2.2. pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes, kurias Pirkėjas apmokėjo, laikantis šių Taisyklių 9 skyriaus nuostatų;

10.2.3. laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, kiek tai susiję su Pirkėjo apsipirkimu mūsų Elektroninėje parduotuvėje.

11. GARANTIJA

11.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai suteikia Pirkėjo perkamoms prekėms dviejų metų garantiją (garantija pagal įstatymą).

11.2. Dėl garantijos taikymo nekokybiškos prekės atveju, Pirkėjas per garantinį laikotarpį turi kreiptis į Pardavėją el. paštu info@vaikyste.shop.

11.3. Pateikdamas prekę Pardavėjui dėl jos kokybės trūkumų, Pirkėjas kartu su preke turi pateikti prekės įsigijimą pagrindžiantį dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą ar pan.);

11.4. Pirkėjas, pateikdamas netinkamos kokybės prekę Pardavėjui, turi nurodyti būdą, kaip jis pageidauja, kad būtų išspręstas jo skundas:

11.4.1. pašalinant prekės trūkumus, kai tai įmanoma padaryti;

11.4.2. pakeičiant prekę analogiška, tinkamos kokybės, preke, kai tai įmanoma padaryti;

11.4.3. sumažinant pirkimo-pardavimo kainą (sumokėtos kainos dalis grąžinama Pirkėjui);

11.4.4. grąžinti visą prekės kainą ir atsisakyti sutarties.

11.5. Pardavėjas atsakymą į tokį skundą pateikia per 14 kalendorinių dienų.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas yra laikomas atsakingus už visus veiksmus, kuriuos jis atlieka Elektroninėje parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, pateiktos informacijos teisingumu. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl padarinių, kilusių todėl, kad Pirkėjas pateikė netikslia ar neteisingą informaciją.

12.2. Tuo atveju, jei Pirkėjas pažymi, kad susipažino su šiomis Taisyklėmis bei privatumo politika, tačiau realiai to nepadaro, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl kilusių nuostolių, kurie kilo būtent dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su minėtais dokumentais.

12.3. Jei Pardavėjas pažeidžia šias Taisykles, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą, kuri tiesiogiai atsiranda dėl šių Taisyklių pažeidimo.

12.4. Pirkėjas yra laikomas atsakingu už bet kokią žalą kilusią dėl to, jei jis pats naudojo ar perdavė naudoti prekes kitam asmeniui, kurios nėra pritaikytos naudoti asmeniui pagal jo amžių.

13. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

13.1. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju, gali tai padaryti el. pašto adresu info@vaikyste.shop, siųsdamas paprastą ar registruotą laišką adresu Šv. Stepono g. 10-4, LT-01138 Vilnius, Lietuva.

13.2. Pardavėjas, siekdamas susisiekti su Pirkėju, tai darys užsakymo metu nurodytais kontaktiniais duomenimis.

13.3. Visi abiejų šalių el. paštu siunčiami pranešimai (skundai, pretenzijos ir pan.) laikomi išsiųstais raštu.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja teisės aktų nuostatoms, tai nedaro negaliojančiomis likusių šių Taisyklių nuostatų.

14.2. Visiems teisiniams santykiams, kylantiems iš šių Taisyklių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14.3. Bet kokiai sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šių Taisyklių bei kitų, jose nurodytų dokumentų nuostatos. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

14.4. Visi nesutrimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti per 30 kalendorinių dienų, visi ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.5. Jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą ar skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildant prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter, kad ieškotumėte

Prekių krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.