Privatumo politika asmenims siunčiantiems paklausimus, prašymus, skundus

UAB „L.B.D. BALTICS“ PRIVATUMO POLITIKA ASMENIMS SIUNČIANTIEMS PAKLAUSIMUS, PRAŠYMUS, SKUNDUS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021m. balandžio 1d.

UAB „L.B.D. Baltics“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo įmonėje.

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikoje 10 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų įmonę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

Mes esame: UAB „L.B.D. Baltics“;
Mūsų įmonės kodas yra: 303039506;
Mūsų adresas: Šv. Stepono g. 10-4, Vilnius;
El. pašto adresas: info@vaikyste.shop

Mes tvarkome gautas užklausas, prašymus ir skundus, taip pat, rengiame atsakymus į juos, t. y. tvarkome gaunamą korespondenciją. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Pateikdami mums paklausimą, prašymą ar skundą, turėtumėte mums nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ar kitą kontaktinį duomenį bei paklausimui aktualią informaciją. Pateikus paklausimą, Jūsų gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie Jus, kad galėtume tinkamai atsakyti į Jūsų paklausimą.

Mes renkame ir saugome informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • jei pateikiate mums užklausą, prašymą ar skundą dėl tarp mūsų sudarytos sutarties ar siekdami sudaryti su mumis sutartį – šie duomenys renkami sutarčių vykdymo ar sudarymo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • mes turime teisėtą interesą tvarkyti gaunamą korespondenciją (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Jautri informacija apie Jus nėra renkama ir, jei ji nėra aktuali Jūsų pateiktam ar planuojamam pateikti paklausimui, prašymui ar skundui, prašome jos neteikti. Jei vis dėl to tokia informacija bus pateikta, laikysime, kad davėte mums sutikimą šios informacijos tvarkymui (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

Informacija apie Jus gali būti perduota:

 • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
 • mūsų paslaugų teikėjams – komunikacines (el. pašto), klientų santykių valdymo, duomenų saugyklų paslaugas teikiančioms įmonėms, jei paklausimas, prašymas ar skundas būtų siunčiamas el. paštu.

Jūsų informacija bus saugoma:

 • jei jūsų užklausą susijusi su sutartimi kurią esame sudarę ar planuojame sudaryti – Jūsų informaciją saugosime 10 metų po sutarties pabaigos;
 • jei mums pateikėte skundą, prašymą ar kitokį pranešimą, kuris nėra susijęs sus sutarties sudarymu, jį saugosime vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle – 1 metus nuo sprendimo mūsų įmonėje priėmimo.

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mus, kaip tai nurodyta 10 skyriuje. Atkreipiame dėmesį, kad šioms teisėms gali būti taikomos įstatymų numatytos išimtys bei ribojimai.

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
 • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
 • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
 • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
 • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
 • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
 • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • bet kuriuo metu atšaukti Jūsų asmens duomenų tvarkymui duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos lrv.lt).

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu info@vaikyste.shop.

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter, kad ieškotumėte

Prekių krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.